شهریارین حیدربابا منظومه سی - پنجشنبه دهم آذر ۱۳۹۰
فارسجا - تورکجه سوزلؤک (فرهنگ ترکی - فارسی) ........................... turkca - farsca sozluk - پنجشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۰
«دؤزوم» آدلی اؤلان بیر شعر بختیار وهابزاده ده ن - یکشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۰
قصه تلخ سارای دختر آذری (به همراه ترانه ترکی با ترجمه فارسی) - جمعه دوم اردیبهشت ۱۳۹۰
عکسهایی زیبا از داخل ساعت کاخ شهرداری تبریز - جمعه پنجم فروردین ۱۳۹۰
تبریز شهرینین بیرینجی لری - پنجشنبه پنجم اسفند ۱۳۸۹
تبریز قدیم2 ........................................................................... tabriz gadim - یکشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۹
مقاله ای به زبان فارسی در مورد جغرافياي تاريخي آذربايجان - دوشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۹
اس ام اس عاشقانه ترکی با معنی - جمعه نوزدهم آذر ۱۳۸۹
تبریز قدیم1 .......................................................................... tabriz gadim1 - شنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۹
اس ام اس یولّا (ترکی اس ام اس)2 - یکشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۸۹
آذربایجان شخصیت لری2 - سه شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۹
آذربیجانین گورملی یئرلری3 ............................................ 3 Azərbaycanin Görməli yerlə - پنجشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۸۹
آذربیجانین گورملی یئرلری 2 .......................................... Azərbaycanin Görməli yerləre 2 - دوشنبه چهارم مرداد ۱۳۸۹
آذربیجانین گورملی یئرلری1 .......................................... Azərbaycanin Görməli yerləre1 - دوشنبه چهارم مرداد ۱۳۸۹
آذربایجان شخصیت لری1 - دوشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۹
سئوگی عکسلری3 - دوشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۹
زندگی نامه ی شاعر نامی آذر بایجان استاد محمد حسین بهجت تبریزی(شهریار) - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
زندگینامه خاقانی شروانی - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
زندگی نامه نظامی گنجوی - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
محبت اهلینه (واحد) - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
آنام دور (زارع - حیران) - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
پریشان کؤنول(زارع-حیران) - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
دام تملق (فضولی) - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
اظهار ائت (فضولی) - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
ساقي نامه دن (فضولی) - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
بویوک تورک شاعیری اوستاد شهریاردان بیر شعر - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
آذربایجانین گورملی و تاریخی یئرلری - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
برگردان پر میزند مرغ دلم با یاد آذربایجان (شهریار) به ترکی توسط ف. صادق - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
پر میزند مرغ دلم با یاد آذربایجان (شهریار ) - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
زندگینامه صمد وورغون (به زبان آذری) - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
صمد وورغوندان بیر آیری شعر - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
صمد وورغوندان بیر شعر (آذربایجان آذربایجان) - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
صمد وورغونون آنا شعری - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
سئوگی عکسلری2 - یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹
azarbaycan-tabriz - شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹
زندگی نامه صمد وورغون - شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹
زندگی نامه علی آقا واحد - شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹
زندگی نامه عماد الدین نسیمی (به زبان ترکی آذری) - شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹
زندگی نامه عماد الدین نسیمی (به زبان فارسی) - شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹
زندگی نامه محمد فضولی - شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹
سئوگی عکسلری1 - شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹
زندگی نامه صائب تبریزی - شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹
زندگینامه پروین اعتصامی - شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹
عمادالدین نسیمی نین زندگینامه سی - شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹
زندگی نامه شاه اسماعیل ختایی - شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹
زندگی نامه بختیار وهابزاده - شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹
بختیار وهاب زاده ده ن بیر شعر - شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹
ایکی کور (بختیار وهابزاده) - شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹
اوچماق ایسته ییرم (بختیار وهابزاده) - شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹